dle бесплатно

Олександр Березницький розповів, як працює Ладижинська ТЕС в нинішніх економічних умовах


Олександр Березницький
Соціальна обстановка і економічний розвиток у Ладижині безпосередньо залежить від стабільної роботи містоутворюючого підприємства - ДТЕК Ладижинської ТЕС.


Електростанція є серцем економіки регіону, забезпечуючи населення і промисловість світлом і теплом, багатьох жителів Ладижина - роботою. ДТЕК Ладижинська ТЕС - це найбільше енергогенеруюче підприємство Вінницької області, яке знаходиться в Ладижині і більше 40 років визначає його життя і побут. 29 квітня виконувачем обов’язків директора станції став Олександр Олександрович Березницький, який працює на станції 38 років, 12 з них – на посаді головного інженера.Сьогодні ми маємо змогу з ним поспілкуватися, щоб дізнатися, як станція працює в нинішніх економічних умовах і наскільки впевнено дивиться в майбутнє.

- Олександр Олександрович, ми живемо в епоху змін, економічна ситуація в країні та області непроста. Як у таких умовах вдається зберегти репутацію стабільно працюючого підприємства?

- Репутація компанії складається з її реальних успіхів, відповідальності та виконання зобов'язань, не тільки перед  діловими партнерами, але й перед власними співробітниками, перед суспільством. У період економічної кризи ДТЕК визначив для себе три ключові пріоритети, на яких сконцентровано основну увагу компанії: По-перше,  це -  співробітники. Всього в ДТЕК працює близько 140 тис осіб, у тому числі на Ладижинській ТЕС - 1400, за яких ДТЕК, за будь-яких обставин, несе відповідальність. Разом з членами їх сімей це півмільйона людей. Враховуючи поточну економічну ситуацію, ДТЕК зробив ряд внутрішніх фінансових заходів для того, щоб забезпечити стабільність виплати заробітної плати та соціальних гарантій своїм співробітникам. Сьогодні ДТЕК Ладижинська ТЕС працює стабільно, робочий день ми не скорочуємо, зарплата співробітникам виплачується без затримок і в повному обсязі. Крім зарплати, ми забезпечуємо соціальний захист нашим співробітникам і їх сім'ям. Другий пріоритет для ДТЕК - це галузь. Нам необхідно підтримувати ефективну роботу енергетики і шукати можливості розвитку нашого бізнесу. Без цього все інше неможливо. Основні зусилля фахівців ДТЕК спрямовані на просування реформи енергоринку, щоб знизити монополізацію ринку, підвищити конкуренцію на ньому. ДТЕК готовий стати лідером і драйвером цього процесу, компанія має великий досвід і знання. Третій пріоритет - держава і суспільство. У складний час саме бізнес повинен підставити «плече» економіці своєї країни. Так, ДТЕК Ладижинська ТЕС працюючи стабільно сама, виплачує в повному обсязі всі податки. Наприклад, в 2013 році станція заплатила більш 250 млн грн податків, з них до бюджету міста Ладижин майже 35 млн грн, а до фондів соціального страхування 55 млн грн.

ДТЕК робить все можливе для поліпшення якості та доступності медичного обслуговування в тих містах, де розташовані його підприємства, де живуть його співробітники. У 2013 році ДТЕК направив 32 млн грн на охорону здоров'я в 28 містах присутності. Наприклад, у Ладижині за два останні роки на покращення послуг з охорони здоров'я ДТЕК виділив понад 2 млн грн, велика частина з них - 1 млн 350 тис грн - були спрямовані на реалізацію проекту «Телемедицина». Тепер лікарі Ладижина мають можливість отримати консультацію, провести спільний огляд і визначити потрібне лікування пацієнтів з провідними лікарями з різних міст України та інших країн за допомогою телекомунікаційного зв'язку. Ще за 317 тис грн для міської лікарні було придбано сучасне обладнання, і приблизно стільки ж (354 тис грн) було витрачено на поточний ремонт Ладижинського територіального медичного об'єднання.

На своїх підприємствах ДТЕК прагне зробити працю співробітників безпечною і комфортною. Програма з ремонту адміністративно-побутових будівель - душові, роздягальні, столові - успішно реалізується і на Ладижинській ТЕС. Торік було відремонтовано 6 приміщень, вартість ремонтних робіт склала майже 800 тисяч гривень. У 2014 році також заплановано провести ремонт ще 5-ти приміщень на суму 1 млн 200 тис грн.

- Сьогодні Ладижинська ТЕС є одним з найбільших підприємств регіону, і, відповідно, певним чином впливає на екологію Вінницької області, і більшою мірою на екологію Ладижина. Які викиди і скиди здійснює станція на сьогоднішній день в атмосферу і в річку Південний Буг? Яким чином компанія збирається поліпшити ситуацію?

- Ні для кого не секрет, що найбільшими забруднювачами довкілля є промислові підприємства, енергетичні системи та транспорт, а в нашому випадку - це ТЕС. Теплова електростанція, яка  працює на вугіллі, була спроектована та введена в експлуатацію більше 40 років, тому вона вже  морально і фізично застаріла. Тому ДТЕК реалізує поетапні програми оновлення самого обладнання, щоб ефективніше допалювати вугілля і таким чином менше викидати продуктів спалювання в атмосферу. Звичайно ДТЕК Ладижинська ТЕС планує проводити модернізацію енергоблоків і повну заміну встановленого очисного обладнання.  Дані роботи можливо виконати тільки в період тривалої зупинки енергоблоку, тобто у нас існує прив'язка до графіка реконструкцій енергоблоків, який затверджує Мінпаливенерго. До складу реконструкції входитиме значний обсяг з модернізації котла, турбіни, генератора, електрофільтрів. Але, не чекаючи реконструкції , вже зараз на енергоблоці № 4 ведеться середній ремонт, і ми замінюємо перші полуполя електрофільтру, для чого виділено кошти в розмірі 5,1 млн грн. Виконання цієї роботи дасть можливість значно знизити викиди вугільної золи в атмосферу.

Крім цього, ДТЕК реалізує комплексні програми безпосередньо з охорони навколишнього середовища. Це охорона атмосфери, водних басейнів; раціональне використання природних ресурсів; правильне поводження з відходами; дотримання правил утримання зелених насаджень; виконання вимог земельного кодексу та інше.

Зазначу, що ДТЕК Ладижинська ТЕС працює у відповідності з екологічними дозволами. Зокрема, по воді станцією отримано дозвіл на спеціальне водокористування, в якому передбачено 8 випусків у водні об'єкти. Це випуск теплообмінних вод, стічних дощових вод з проммайданчика ТЕС, промивних вод водофільтрувального блоку, вод після біологічного очищення каналізаційних стоків, випуск дренажних вод золошлаковідвалу і дренажних вод золошлакопроводів. По кожному випуску щомісячно проводиться контроль над якістю вод, що скидаються, по 13 забруднюючим речовинам: азот, алюміній, завислі речовини, залізо, нафтопродукти, нітрати, нітрити, сульфати, сухий залишок, фосфати, хлориди.

Для поліпшення якості очищення вод в 2013 році були розроблені і почали виконуватися такі проекти: Будівництво додаткових ставків біологічної очистки на очисних госпфекальних спорудах. Це дозволить значно поліпшити якість очищення стічних вод і зменшити скидання забруднюючих речовин у річку Південний Буг. Витрати на реалізацію цього проекту в 2014 році складуть 800 тис грн. У 2014 році розпочато будівництво насосної станції для перекачування дренажних вод золошлакопроводів. Завдяки цьому ми ліквідуємо скидання 800 т забруднюючих речовин на рік у водний об'єкт.  ДТЕК інвестує в проект в 2014 році близько 1 млн грн.

У 2013 році ДТЕК Ладижинська ТЕС виплатила 123 млн грн екологічного податку. Частина цих коштів за законодавством має бути спрямована на реалізацію екологічних проектів підприємства. Тому керівництвом ДТЕК Ладижинської ТЕС досягнута домовленість з міською владою направити екологічні кошти з місцевого фонду охорони навколишнього середовища на виконання природоохоронних заходів. Так, на 2014 рік з міського спеціального фонду охорони навколишнього середовища виділено 3 млн грн на купівлю спеціального екскаватора і насосів системи відбору сухої золи з-під електрофільтрів, що дозволить ефективно продовжувати реконструкцію золошлаковідвалу і безперебійно транспортувати суху золу на склад для подальшої реалізації споживачам.

Вся робота з охорони навколишнього середовища системна. У 2013 році на ТЕС введена в дію Політика ДТЕК з управління охороною навколишнього середовища. На даний момент впроваджується система екологічного менеджменту, що дозволить виявити всі проблемні екологічні моменти в кожному підрозділі і консолідувати їх по станції в цілому, а також спланувати на майбутнє заходи щодо виконання цілей і завдань в галузі охорони навколишнього середовища. У цьому напрямку роботи вже досягнуті деякі позитивні результати.

- Як впливає присутність компанії ДТЕК на розвиток економіки регіону та можливості для малого та середнього бізнесу?

- Насамперед  зазначу, що ДТЕК прагне зробити життя в містах, де розташовані його підприємства, найкращим. Ми поступально рухаємося в цьому напрямку з року в рік. За підтримки та фінансування ДТЕК розробляються і реалізуються соціально-економічні стратегії розвитку міст. Крім виконання конкретних соціальних проектів  ми надаємо містам експертну допомогу, якщо казати образно, допомагаємо їм самим навчитися ловити рибу вудкою, яка по суті є  «досвідом управління».

ДТЕК сприяв створенню в 14 містах України Агенцій місцевого розвитку, основне завдання яких - самостійне залучення інвестицій в міста, розвиток бізнес-середовища, організаційна та консультаційна допомога малому та середньому бізнесу. У Ладижині вже близько 2-х років працює така Агенція, яка займається реалізацією проектів Стратегії соціального розвитку м. Ладижин та компанії ДТЕК. На реалізацію трирічної стратегії (з 2013 по 2015 роки) компанія ДТЕК вирішила направити більше 12 млн грн. У 2013 році були профінансовані проекти на суму більше 4,5 млн грн, а це - ремонт нашої міської лікарні та реалізація проекту «Телемедицина», який вже розпочав роботу, це і нове обладнання для клінічної лабораторії, і реалізація ініціатив громади у вигляді проектів «Місто своїми руками» і «Ладижин-2020».  Це і розвиток малого бізнесу Ладижина, адже, як ви знаєте, ДТЕК через Агенцію місцевого економічного розвитку сьогодні кредитує підприємців, які вирішили розпочати свою справу. Крім цього, розпочато великий проект з енергоефективності та енергозбереження - скоро в місті за гроші ДТЕК буде зроблена заміна вуличного освітлення, також розроблено проект з модернізації 11 житлових будинків та 2-х дитсадків, де буде проведено комплекс заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності будівель, і, зокрема, встановлені індивідуальні теплопункти.

Як бачите, ДТЕК керується принципами залучення місцевої громади Ладижина в планування стратегії і програми соціального партнерства, відкритості та прозорості цього процесу, і виконує свої зобов'язання з реалізації трирічної Стратегії соціального партнерства 2013-2015 рр.., по завершенні якої, спільно з громадою Ладижина, перейде до розробки п'ятирічної стратегії соціального партнерства.
Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter