dle бесплатно

На Вінниччині коледжі перейдуть на баланс обласної казни


З відкритих джерел
Створено робочу групу, яка працюватиме над імплементацією розпорядження Уряду  у Вінницькій області.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1412-р   окремі категорії закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, мають бути передані з державної у комунальну власність. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення цих закладів освіти  здійснюватимуть  відповідні обласні або місцеві бюджети.

Дане питання стало предметом для обговорення на нараді, що відбулась 7 лютого під головуванням заступника голови ОДА Ігоря Івасюка. За повідомленням прес-служби ОДА, у заході взяли участь директори закладів фахової передвищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Звертаючись до присутніх, заступник голови ОДА дав доручення керівникам профільного Департаменту ОДА спільно з директорами освітніх закладів області розробити дорожню карту щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників. Окрім того, підготувати пропозиції  на Міністерство освіти та науки України  щодо  оформлення трудових відносин з керівниками цих закладів, а також визначення майнових питань.
Оскільки  розпорядження передбачає:
-здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти;
-формування та затвердження обсягів фінансування з відповідного місцевого бюджету для надання здобувачам освіти фахової передвищої освіти та вищої освіти;
-розподіл відповідно до законодавства коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти;
-здійснення контролю за організацією освітнього процесу у закладах освіти, сприяння впровадженню сучасних освітніх технологій;
-забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та побуту працівників закладів освіти та здобувачів освіти;
-забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та вимог стандартів освіти відповідного рівня.

На Вінниччині коледжі перейдуть на баланс обласної казниНа Вінниччині коледжі перейдуть на баланс обласної казни

                                                                                                                                                                                    У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти з урахуванням положень статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік”
:
- забезпечення можливості продовження здобувачами освіти навчання за обраними ними спеціальностями;
- дотримання відповідно до законодавства про працю прав працівників, які вивільнюються;
- забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування, зокрема спеціального навчально-реабілітаційного супроводу та вільного доступу до інфраструктури закладу освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 - здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 - створення та затвердження персонального складу наглядових рад закладів освіти;
 - оголошення та проведення конкурсів (конкурсного відбору) на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти;
 - призначення на посаду керівників закладів освіти за результатами конкурсів (конкурсного відбору) шляхом укладення контракту, укладення додаткових угод до таких контрактів;
 - звільнення з посад керівників закладів освіти у зв’язку із закінченням строку дії контракту, а також у разі дострокового розірвання контракту відповідно до законодавства;
 - ведення та зберігання трудових книжок і особових справ керівників закладів освіти;
 - заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти;

При цьому державним адміністраціям надаються додаткові повноваження стосовно даних закладів освіти, а саме:
 - проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;
 - здійснення контролю за виконанням показників регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;
 - складення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітниках на регіональному ринку праці.

За підсумками наради в області  створено робочу групу, яка працюватиме над імплементацією даного розпорядження  на теренах області.
Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter