В даному розділі публікуються матеріали, які були підготовлені в рамках  проєкту «Громадськість за демократизацію» за сприяння Європейського Союзу. Зміст цих матеріалів є виключною відповідальністю Громадського центру євроінтеграції та розвитку українсько-польських зв’язків "Від Варти до Бугу" (проєкт "Правова допомога вимушеним переселенцям, які проживають у Вінницькій області"), який є автором матеріалу, і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.


Працевлаштування та освіта внутрішньо переміщених осіб


ПРАВО НА ОСВІТУ

Дитина ВПО може здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше, навіть якщо заклад освіти фізично було зруйновано – він все одно може організовувати дистанційне навчання. Якщо дистанційне навчання у закладі освіти не здійснюється, дитина може продовжити навчання в іншому закладі освіти на території України.

Діти, що вимушено змінили місце проживання в межах України, можуть навчатися за очною, дистанційною або змішаною формою.

Через переїзд діти, які вимушено, а подекуди й неодноразово, переміщуються в межах України, зазнають перерв у навчанні та освітніх втрат. Для внутрішньо переміщених дітей однією з найбільших проблем є проблема адаптації до нового середовища та інтеграція в новому закладі освіти й налагодження комунікації з учителями та однолітками. І може виникати питання, чи може дитина одночасно зберігати місце (бути зарахованою) у своєму закладі освіти за місцем попереднього проживання та навчатися у новому закладі освіти за місцем тимчасового перебування. Але слід знати, що тимчасове зарахування дитини до школи не передбачене чинним українським законодавством. Тому дитина не може навчатися у двох українських закладах одночасно. Внутрішньо переміщена дитина може навчатися або у своєму закладі, якщо заклад надає можливість здійснювати дистанційне навчання, або ж зараховується до нового закладу освіти за місцем тимчасового перебування.

Зарахування дітей ВПО до шкільних та дошкільних закладів освіти відбувається в загальному порядку. Діти ВПО мають право на першочергове зарахування до навчальних закладів за новим місцем проживання.

Що для цього потрібно:

• один із батьків, опікунів чи інших законних представників, родичів має подати до закладу освіти відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію);

• заява подається особисто, електронною поштою, через месенджер або в інший зручний для заявника спосіб;

• якщо у законних представників є свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про її навчальні досягнення, бажано додати до заяви скановані копії чи фотокопії цих документів.

Для зарахування до закладу освіти в Україні не потрібна довідка ВПО (крім зарахування дитини до першого класу – в разі, якщо у батьків такої дитини немає свідоцтва про народження та медичної довідки для зарахування до школи).

Діти, які перемістилися за кордон, можуть поєднувати навчання дистанційно в українському закладі освіти та в закладі освіти країни перебування.

Деталі: Офіційний сайт Освітнього омбудсмена України.
Робота закладів фахової передвищої та вищої освіти на час воєнного стану

20 березня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року №2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», згідно з яким ЗУ «Про освіту» було доповнено новою статтею 57-1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану».

Ця стаття визначає гарантії здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ на:

• організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

• збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендій та інших виплат, передбачених законом;

• місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

З метою реалізації зазначених вище гарантій Закон надає необхідні повноваження органам влади на оперативне прийняття необхідних рішень для врегулювання сфери освіти та науки у воєнний час.

Водночас керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення захисту та безпеки учасників освітнього процесу, працівників, збереження майна закладів освіти, у разі необхідності здійснити евакуацію учасників освітнього процесу та працівників до безпечного місця, ініціювати та здійснити тимчасове переміщення закладу освіти, налагодити його діяльність в умовах переміщення.

Якщо заклади освіти, розташовані в зоні проведення активних бойових дій, не можуть відновити освітній процес, здобувачі таких закладів освіти можуть дочекатися його відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших закладах вищої освіти в рамках внутрішньої академічної мобільності, у системі неформальної освіти або навчатися самостійно. Слід врахувати, що в межах програм внутрішньої мобільності, за здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому закладі вищої освіти на території України зберігаються (відповідно до укладеного договору про академічну мобільність) місце навчання та виплата стипендії до наступної сесії, згідно з законодавством.

За необхідності здобувачам освіти можуть надаватись академічні відпустки, в тому числі студентам першого року навчання. Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно забезпечити виконання навчального плану, зокрема з урахуванням визнання результатів неформальної та інформальної освіти, академічної мобільності.

Щодо переведення здобувачів освіти до іншого освітнього закладу, МОН наголошує на необхідності дотримуватися законодавства.

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється за заявою здобувача освіти та згодою керівників обох закладів освіти. Наразі вживаються необхідні заходи для тимчасового переміщення деяких закладів фахової передвищої та вищої освіти, що дозволить їм відновити освітній процес. Якщо окремі заклади не будуть переміщені і не відновлять освітній процес, то МОН вживатиме заходів для забезпечення продовження і завершення навчання здобувачів освіти, зокрема зі збереженням місць навчання за державним (регіональним) замовленням.ПРАВО НА РОБОТУ

Як отримати роботу 

Звернутися до територіальних підрозділів центру зайнятості за новим місцем перебування, де людину поставлять на облік і підшукають роботу відповідно до знань, спеціальності та досвіду.

ВПО мають право на працевлаштування без звільнення з попереднього місця роботи.

У зв’язку з набуттям чинності з 29.10.2022 Закону України від 21.09.2022 № 2922-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці" під час дії воєнного стану для безробітного та особи, яка шукає роботу, вважається підходящою робота, яка:
1) відповідає його освіті, професії/професіям (спеціальності/спеціальностям), кваліфікації, а також набутому особою за період своєї трудової діяльності досвіду роботи;

2) не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки або робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.

Підбір підходящої роботи здійснюється за місцем звернення особи до центру зайнятості, та не обмежується межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій особа зареєстрована як безробітна чи звернулась для пошуку роботи. Без згоди особи їй не може пропонуватися робота, яка потребує зміни місця проживання або місця перебування.
 
ВПО, яка бажає змінити професію, набути нових знань і навичок, за відсутності підходящої роботи має можливість одноразово отримати ваучер на професійне навчання за умови, якщо вона:

• не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

• не досягла встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку;

• не отримувала ваучер раніше;

• не проходила протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

• має професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється:

• перепідготовка за робітничою професією;

• підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

• підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);

• спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення", додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню має молодь, яка:
• закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

• звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби);

• вперше приймається на роботу.

Для цього підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Крім того, відповідно до статті 24 Закону України „Про зайнятість населення", одним із заходів сприяння зайнятості населення є сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається.

Статтею 22 Закону України „Про основні засади молодіжної політики" визначено особливі гарантії молоді у сфері зайнятості та підприємництва:

• Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше 2 років після закінчення або припинення навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодої особи до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.

• Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше 3 років молодим спеціалістам – випускникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти державної та комунальної форм власності, потреба в яких була визначена державним замовленням. Роботодавцеві, який працевлаштовує вказану категорію громадян зі статусом безробітного за направленням відповідного центру зайнятості строком не менше, ніж на 2 роки, щомісяця протягом 1 року з дня працевлаштування компенсуються фактичні витрати – в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 


Як отримати допомогу по безробіттю

Для ВПО діє спрощена процедура реєстрації як безробітних. Потрібно звернутися до територіальних підрозділів центру зайнятості за новим місцем перебування або через застосунок Дія.

Для реєстрації в службі зайнятості внутрішньо переміщена особа пред’являє такі документи:
  • громадяни України — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, — посвідку на постійне проживання або е-посвідку на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
  • документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката), або єДокумент про освіту;
  • військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (для осіб, які звільнилися із строкової військової служби), а під час воєнного стану та проведення мобілізації — військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або з відміткою про виключення з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу”).
  • Під час воєнного стану у разі відсутності у внутрішньо переміщених осіб документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:
  • Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
  • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • єдиній інформаційній системі МВС;
  • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
  • Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

Внутрішньо переміщені особи, які не мали можливості припинити трудовий договір
відповідно до пункту 1 частини першої статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України, для реєстрації як безробітного подають до центру зайнятості заяву про припинення трудового договору на підставі пункту 1 частини першої статті 36 або статей 38, 39 Кодексу законів про працю України на ім’я роботодавця. Положення цього абзацу не поширюються на припинення трудових договорів із керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також особами, які обіймають виборні посади.

Зазначена заява подається особою під час безпосереднього відвідування центру зайнятості або в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія), мобільного додатка Порталу Дія.

Форму заяви можна скачати на сайті Державна служба зайнятості у розділі „Реєстрація безробітних". Додаткова інформація та інструкції – у телеграм-каналі або вайбер-каналі «Державна служба зайнятості".

Звертаємо увагу, що внутрішньо переміщені особи дану заяву мають подавати до центру зайнятості за новим місцем проживання.

Статус безробітного надається особі з першого дня її реєстрації у центрі зайнятості.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Після надходження необхідних відомостей з вищезазначених реєстрів розмір допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства. Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Громадськість за демократизацію» за сприяння Європейського Союзу. Зміст цих матеріалів є виключною відповідальністю Громадського центру євроінтеграції та розвитку українсько-польських зв’язків "Від Варти до Бугу" (проєкт "Правова допомога вимушеним переселенцям, які проживають у Вінницькій області"), який є автором матеріалу, і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter